Tugas Pokok dan Fungsi

 

KEDUDUKAN , TUGAS POKOK DAN FUNGSI  KANTOR KESBANGPOL KAB. BLORA

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Blora dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora. Selanjutnya Perda tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Blora Nomor   39 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Blora.

 

1. Kedudukan

    Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas bupati bidang kesatuan bangsa dan politik yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

 

2. Tugas Pokok

   Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang persatuan dan kesatuan bangsa serta politik dalam negeri.

 

3. Fungsi

     Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai fungsi :

a.      perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

b.      pelaksana kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

c.       pembinaan ideologi, kewaspadaan nasional dan wawasan kebangsaan;

d.      penguatan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;

e.      penyelenggaraan politik dalam negeri;

 


Info